Polityka Prywatności

KLAUZULA   INFORMACYJNA

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy , iż od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa poniższe informacje z których dowiedzą się Państwo między innymi w jaki sposób przetwarzamy państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest :
PPHU ,, Żakard –VG’’
Grzegorz Szczepanik
ul. Harcerska 2a
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633 102 80 53
Regon 276240397
Dbamy o to , aby powierzone nam dane były odpowiednio zabezpieczone a ich przetwarzanie odbywało się w sposób jasny , rzetelny oraz zgodny z przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
2. Kategorie przetwarzanych danych .
Uprzejmie informujemy , że przetwarzać  będziemy następujące kategorie danych

– Nazwa firmy
–  NIP
– Adres firmy /Adres zamieszkania
– Imię , Nazwisko
– Telefon
– Email
3. Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe mogły zostać pozyskane przez:
– bezpośrednio od Pani/Pana , celem realizacji zamówienia
– z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej
4. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora
Państwa dane są niezbędne do realizacji zamówienia .
5. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe ?
Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotowi ,  który zapewnia nam usługi kurierskie , oraz podmiotom które umożliwiają nam realizację zamówienia .
Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym , lecz wyłącznie w sytuacji gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa .
6. Przysługujące Państwu prawa.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub ich usunięcia  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego.
7. Przechowywanie danych.
Państwa dane są przechowywane  przez 2 lata od złożenia zamówienia , po tym okresie dane  zostają usunięte a forma papierowa zostaje poddana utylizacji.